Ipari megoldások 30 éves tapasztalattal!
 
A H-T Tartálytechnika Kft. és jogelődje már több, mint 30 éves szakmai tapasztalat birtokában kínál technológiai gépészeti és tisztítástechnológiai megoldásokat ipari létesítmények fenntartására, beruházási és rekonstrukciós munkálatokra, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási feladok elvégzésére.
Cégünk megbízhatóságának, szakmai tapasztalatának és minőségi munkájának legnagyobb elismerése a visszatérő és stabil megrendelői háttér. Több megrendelőnkkel 20 éves kiváló partneri viszonyt ápolunk.
Hisszük, hogy a folyamatos fejlődés elengedhetetlen a piaci igények magas szintű kielégítéséhez és ez a fejlődés a biztonságtechnika területén kiemelten fontos.
Alapfilozófiánk a biztonságos munkavégzés, ezt erősíti cégünk múltja és kezdeti tevékenységének továbbfejlesztése.Kiemelt terveink és jelenlegi fejlesztéseink is a biztonság irányába mutatnak.
A korábbi búvárkodás tapasztalatai alapján indult el a cég a tartálytisztítás és tartályvizsgálat területére.
És hogy mi köze a búvárkodásnak a tartályozáshoz? „A tartályok tisztítása is zárt térben történik és a külvilágból nem lehet levegőt venni. A tartályokban vékony tömlős, túlnyomásos ruhát és álarcot viselünk, akár ezzel is lehet a víz alá merülni”  ! – ez volt a cégvezetőnk alapgondolata. S hogy veszélyes munka-e a tartálytisztítás? „Ha betartják a szabályokat, akkor nem” – ezt a mai napig valljuk.
Cégünk időközben a tevékenységi körét bővítve a vegy -és olajiparban, valamint egyéb üzemi létesítményekben lát el technológiai gépészeti feladatokat, acélszerkezeti munkákat és a tartály, valamint nyomástartó edény vizsgálatokat, tisztításokat.
A fő tevékenységünk az éghető és vegyianyag tároló tartályok, nyomástartó edények tisztítása és vizsgálata, valamint nagy tároló kapacitású tartályok rekonstrukciós munkáinak teljes körű kivitelezése.
A teljesség igénye nélkül néhány példa:
-          vegyipari berendezések és tartályok tisztítása, időszakos vizsgálata
-          olajipari tartályok tisztítása, javítása, karbantartása
-          nyomástartó edények tisztítása, időszakos felülvizsgálata
-          acélszerkezetek gyártása, hegesztése
-          olaj- és gázipari csővezetékek szerelése
-          vegyipari technológiai csőszerelés
-          tervezési és hatósági ügyintézési feladatok ellátása
-          egyéb kiegészítő munkák elvégzése (földmunka, stb…)
 
Cégünk fő telephelye a 1194 Budapest, Iparos utca 7. szám alatt található kb. 4000 m² területen és 1600 m² épület, melyből 270 m²-es bedaruzott műhelycsarnok, többi raktár, egyéb műhely és irodahelyiség.
Másik telephelyünk 2440 Százhalombatta, Olajmunkás utca 2. 1-es telep 32. alatt található, kb. 350 m2 területen, előkészítő műhelyekkel, raktárakkal és irodákkal.
Cégünk a tevékenységekhez szükséges minőségirányítási rendszereket működtet és vizsgálatok elvégzéshez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik
Cégünknél a munkák alapvetően a megrendelőknél folynak, telephelyeinken az előkészítési és a szükséges előgyártási folyamatának lebonyolítása folyik, a hagyományos lakatos, hegesztő műhelyben az ehhez szükséges eszközökkel és gépekkel. Mindkét telephelyen működik a műszaki adminisztrálás és projektirányítás is. A termelő tevékenységek közül itt történik még a gépészeti munkák keretében a gépek és eszközök folyamatos ellenőrzése és karbantartása, továbbá a munkákhoz szükséges anyagok és eszközök raktározása is.

Referenciáink többek között
- Chinoin Zrt. tartályparkjainak rendszeres karbantartása, időszakos vizsgálatok elvégzése, szükséges tartály javítások és technológiai csőszerelési feladatok ellátása
- MOL Nyrt. / Petrolszolg Kft. tárolótartályok tisztítása és teljeskörű rekonstrukciós feladatok elvégzése
- EGIS Gyógyszergyár Zrt. tartályainak időszakos vizsgálata, tisztítása, tartálycserék lebonyolítása és technológiai csőszerelési feladatok ellátása
- Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. üzemanyag kutak és tartályparkok rendszeres karbantartása, üzemanyagkút telepítés, nyomástartó edények vizsgálata és használatbavételi -      engedélyeztetése, biogáz tartályok vizsgálata és engedélyeztetése
- Fővárosi Vízművek Zrt. tartályok megszüntetése, tartálypark létesítése, nyomástartó edények időszakos vizsgálata és használatbavételi engedélyeztetése
- Sealed Air Kft. nyomdaüzem tartálypark telepítése, tisztítása, időszakos vizsgálatok elvégzése, nyomástartó edények vizsgálata, rozsdamentes technológai csőszerelési feladatok elvégzés
Waberer’s Zrt. tartálypark megszüntetése, nyomástartó edény és tárolótartályok időszakos vizsgálata