Tartálytisztítás

Az iparban használt tartályokat bizonyos időközönként tisztítani szükséges, legyen szó hatósági nyilvántartásba vett vagy akár technológiai tartályról. A tisztítást esősorban vizsgálat, átalakítás, termékváltás vagy megszüntetést megelőzően előzően kell elvégezni. Gyakori eset a tartályban lévő anyagok „elszennyezése” a technológiában, ebben az esetben szintén szükséges a tisztítás elvégzése. A hatósági nyilvántartásba vett tartályok tisztításáról és vizsgálatáról külön jogszabályok és szabványok rendelkeznek. A tartálytisztítás bármely a tartállyal történő munkavégzés alapvető feltétele ! A tartályok különböző ipari célokra (olaj –és vegyipar, gyógyszergyártás, stb…) történő felhasználása miatt a tartályok rengeteg különböző tulajdonságú, minőségű és összetételű, általában veszélyes anyagok tárolására szolgálnak. A tárolt anyagok (folyadékok, gázok) többsége veszélyes (gyúlékony, robbanásveszélyes, maró, mérgező, irritatív, stb.) tulajdonságú, ezért a tartálytisztítást fokozott figyelemmel, megfelelő szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberekkel kell végezni. Elsődleges szempont a környezetvédelmi, az egészségügyi és a biztonságtechnikai előírások betartása, a kockázatok minimalizálása. Cégünk rendelkezik a tartálytisztítás elvégzéséhez szükséges, jól képzett szakemberekkel, engedélyekkel, valamint a biztonságos munkavégzéshez szükséges gépekkel és felszerelésekkel. (friss levegős készülék, védőruházat, gázkoncentráció mérők, RB-s szivattyúk, ventillátorok, szikramentes eszközök, stb.). Tartálytisztítási tevékenységünket elsősorban magas -és ultramagas nyomású vizes mosóberendezésekkel, kézi-mechanikus eljárással, szükség hideg-melegvizes és vegyszeres berendezésekkel végezzük. Speciális esetben savazással, passziválással, száraz vagy vizes homokszórással is. Nézze meg további szolgáltatásainkat is! Az elvégzett tisztítást követően vállaljuk vegyipari veszélyes anyag tároló és technológiai tartályok szerkezeti vizsgálatát, tömörségi próbáját, szükség esetén javítását is.